نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین نامه مرکز زبان

آیین نامه مرکز زبان


 

"آیین نامه مرکز زبان پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران"

مقدمه:

تقویت مهارت های زبان انگلیسی دانشجویان پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران از اهداف اصلی دانشگاه، مصوبه شورای دانشگاه تهران در مورخ 1385/11/08 و تایید معاونت آموزشی وزارت علوم در مورخ 1385/11/18 می باشد. مرکز زبان پردیس بین المللی کیش همواره تلاش داشته است تا دوره های آموزش زبان انگلیسی خود را براساس آخرین روش­ها و استانداردها و با به­کارگیری جدیدترین و کارآمدترین کتاب های آموزشی برگزار نماید. در این راستا، این مرکز در سال تحصیلی 1398-1397 با استفاده از آخرین استانداردهای بین­المللی آموزش زبان های خارجی، سیستم آموزشی زبان انگلیسی را در چارچوب مرجع اروپایی (CEFR) Common European Framework of Reference for Languages به­کار گرفته و تمامی بخش های آموزشی از جمله آزمون تعیین سطح، برگزاری کلاسها در سطوح مختلف، آزمون های پایان ترم و کتاب های آموزشی را بر این اساس به­ روز نموده است.    

با به­کارگیری استانداردهای چارچوب CEFR در سیستم آموزش زبان های خارجی، مهارت ها و دانش زبانی افراد با دقت بیشتر و به­صورت علمی و براساس استانداردهای مدون، سنجیده شده و تعیین سطح می­گردند. کتابهای آموزشی سطح بندی شده­ CEFR به طور دقیق بر اساس نیازهای زبان آموزان هر سطح طراحی شده و مسیر پیشرفت دانشجویان از سطح کنونی به سطح هدف با مشخصه ها و نشانه گذاری های استاندارد بررسی خواهد شد. در پایان دوره ها نیز، آزمون های استاندارد کمبریج که خود از متولیان ایجاد استانداردهای بین المللی CEFR بوده است، میزان پیشرفت دانشجویان را می­سنجد و معیاری بین المللی برای بررسی میزان پیشرفت دانشجویان ارائه می­نماید.

ماده 1- از کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد متقاضی تحصیل در پردیس بین­المللی کیش، در صورتی­که در زمان ثبت نام مدرک معتبر زبان بر اساس جدول زیر ارایه ننمایند، آزمون تعیین سطح به­ عمل می آید.  براساس نتایج  تعیین سطح، دانشجویان موظف به شرکت در کلاس های زبان پردیس بین المللی کیش می باشند.  

 

جدول 1. مدارک زبان مورد قبول

حد نصاب نمره

نوع مدرک

 50 و بالاتر

UTEPT (زبان عمومی دانشگاه تهران)

5.5 و بالاتر

IELTS (Academic Module)

510 و بالاتر

TOLIMO

510 و بالاتر

TOEFL PBT

64 و بالاتر

TOEFL iBT

 

 

ماده 2- دانشجویان بر اساس نمره آزمون تعیین سطح مندرج در جدول 2، ملزم به شرکت در کلاس های مرکز زبان هستند. دانشجویان می­توانند بر اساس سطح تعیین شده، در کلاس های زبان سایر مؤسسات شرکت نمایند، ولی موظف هستند در آزمون پایان هر دوره که در جدول 2 مشخص شده است و توسط مرکز زبان برگزار می شود، شرکت نمایند و نمره قبولی کسب نمایند. در صورت عدم موفقیت، از ترم دوم موظف به گذراندن کلاس های مرکز زبان می باشند.

ماده 3- دانشجویان کارشناسی ارشد قبل از ثبت پروپوزال و دانشجویان کارشناسی قبل از فراغت تحصیل، موظف به گذراندن دوره های آموزشی B1 که توسط مرکز زبان برگزار می گردد و یا ارائه مدرک معتبر مندرج در ماده یک می باشند. در صورت عدم ارایه مدرک معتبر تا پایان ترم یک، و یا شرکت در کلاس های زبان انگلیسی مرکز و  عدم کسب نمره قبولی زبان، دانشجویان کارشناسی ارشد نمی توانند پروپوزال خود را در سیستم آموزش ثبت نمایند و دانشجویان کارشناسی نمی توانند مدرک دانش آموختگی دریافت نمایند.

ماده 4- دانشجویان، بر اساس آزمون تعیین سطح، در یکی از سطح های CEFR به شرح زیر قرار می­گیرند.

 

جدول 2. سطح های مهارت زبانی برای سال تحصیلی 1398-1397

سطح

تعداد نیمسال

تعداد واحد

مبلغ شهریه

آزمون پایان دوره

 Pre-A1 (A0)

2 نیمسال

12

11000000 ریال

داخلی (معادل UTEPT 20)

A1

2 نیمسال

12

11000000 ریال

داخلی (معادل UTEPT 30)

A2

2 نیمسال

12

11000000 ریال

KET -UTEPT 40

B1

2 نیمسال

12

11000000 ریال

PET-UTEPT 50

B2

2 نیمسال

12

11000000 ریال

FCE- UTEPT 60

 

 

ماده 5- پس از اعلام نتایج تعیین سطح و نیز در طول دوره تغییر سطح دانشجویان به هیچ عنوان مجاز نیست.

ماده 6- دانشجویان فقط تا پایان ترم اول  فرصت دارند مدرک موفقیت در آزمون های مشخص شده در ماده یک را ارائه نمایند. در غیر اینصورت، از ترم دوم موظف به شرکت در کلاس های مرکز زبان می­باشند. تأخیر در ثبت پروپوزال کارشناسی ارشد این دسته از دانشجویان بر عهده آنان می باشد.

ماده 7- قوانین آموزشی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تعداد جلسات ترمی ( 16 هفته) و نیز نحوه حضور و غیاب ( 3 جلسه غیبت مجاز) عینا از سوی مرکز زبان رعایت می شود.

ماده 8- نمره قبولی کلاس های زبان برای دانشجویان ارشد 12 و برای دانشجویان کارشناسی 10 می باشد. نمرات  پایان ترم  دانشجویان از 20 محاسبه می­گردد (60% نمره آزمون نهایی و 20% نمره آزمون میان ترم و 20% نمره آزمون کلاسی).