نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آهنگسازی

آهنگسازی


مدیر گروه
 
  نام و نام خانوادگی :  دکتر داریوش طلایی
  مرتبه علمی :  استادیار
  رشته :   موسیقی شناسی
  رزومه :  
  آدرس پست الکترونیک :   dtalaei@ut.ac.ir

شورای برنامه ریزی گروه:
برای اجرای مقاطع مختلف این رشته از پتانسیل‌های استادان توانمند گروه‌های ذی‌ربط دانشگاه تهران و امکانات نرم‌افزاری و سخت افزاری آنها بهره‌گیری می‌شود.
تعدادی از همکاران شاخص رشته به قرار زیر است:
 
 
نام نام خانوادگی مرتبه علمی آدرس پست الکترونیک
       
       
       
       

عناوین رشته‌ها و مقاطع دایر آن:
کارشناسی :
ندارد
کارشناسی ارشد :
- آهنگسازی- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
ندارد