عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

انتصاب دکتر غلامعلی افروز به عنوان مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی پردیس بین المللی کیش

انتصاب دکتر غلامعلی افروز به عنوان مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی پردیس بین المللی کیش


دکتر غلامعلی افروز استاد ممتاز دانشگاه تهران و رئیس فدراسیون آسیایی شورای جهانی روان درمانی به عنوان مدیرگروه روانشناسی و علوم تربیتی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران منصوب شد.

آدرس کوتاه :