عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

انتشار نشریه تخصصی با عنوان «تفسیر پژوهشی»

انتشار نشریه تخصصی با عنوان «تفسیر پژوهشی»


دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اقدام به انتشار نشریه تخصصی با عنوان «تفسیر پژوهشی» نموده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://quran.azaruniv.ac.ir مراجعه نمایید.

آدرس کوتاه :