عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

انتشار مقاله‌ی دانشجوی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در نشریه‌ی معتبر گروه نیچر

انتشار مقاله‌ی دانشجوی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در نشریه‌ی معتبر گروه نیچر


مقاله‌ی علمی‌ «بررسی اثرات ضد ویروسی داروی ایورمکتین با تاکید بر درمان کووید-19» نوشته آقای رضا قره باغی‌ دانشجوی دکترای پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در یکی‌ از مجلات معتبر علمی‌ گروه نیچر با عنوان The Journal of Antibiotics منتشر شد.
این مقاله، مروری جامع سیستماتیک روی داروی ایورمکتین و تاثیر آن بر درمان بیماری کورونا است. محققان در نتیجه گیری آن بر این نکته تاکید کرده اند که با توجه به مطالعات آزمایشگاهی، این دارو می تواند در درمان کورونا به عنوان یک جانشین موثر و در دسترس مطرح شود که البته برای نتیجه گیری درمانی قطعی، به انجام کارآزمایی بالینی نیازمند است.
علاقه‌مندان برای دسترسی به این مقاله می‌توانند به نشانی زیر مراجعه کنند.
‏Ivermectin: a systematic review from antiviral effects to COVID-19 complementary regimen
 
آدرس کوتاه :