عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

انتشار شماره نخست اولین مجله علمی-بین المللی طراحی دانشگاه تهران در پردیس بین المللی کیش

انتشار شماره نخست اولین مجله علمی-بین المللی طراحی دانشگاه تهران در پردیس بین المللی کیش


اولین مجله تخصصی طراحی به زبان انگلیسی به نام "مجله تفکر طراحی"  (Journal of Design Thinking) پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران کار خود را با انتشار اولین شماره مجله در بهار 99 آغاز کرد.
در این شماره 7 مقاله از بین17 مقاله ارسالی پس از داوری پذیرفته شد. آقای دکتر مجید علی¬زاده به عنوان مدیر مسئول، خانم دکتر یاسمن خداداده به عنوان سردبیر، خانم آلما زنجانیان به عنوان مدیر داخلی مجله به همراه 11 نفر از اساتید برجسته داخلی و خارجی به عنوان هیئت تحریریه، با این مجله همکاری می¬کنند.
مقالات اولین شماره مجله در آدرس jdt.ut.ac.ir برای عموم افراد قابل دسترس است.

آدرس کوتاه :