عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

انتخابات الکترونیک کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی دانشجویی

انتخابات الکترونیک کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی دانشجویی


انتخابات الکترونیک کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی دانشجویی به ترتیب در ۲۸ و ۲۹ مهرماه ساعت ۹-۲۲ در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان به آدرس cultural.ut.ac.ir برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است که در انتخابات کانون‌ها فقط اعضای کانون‌های فرهنگی می‌توانند شرکت کنند و در انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی، دانشجویان هر رشته در یک انجمن علمی تخصصی و در یک انجمن بین‌رشته‌ای می‌توانند در سامانه cultural.ut.ac.ir ثبت نام کرده و در انتخابات شرکت کنند. ثبت‌نام در این سامانه برای عضویت تا ۲۷ مهرماه امکان‌پذیر است.

 

آدرس کوتاه :