عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

امضای تفاهم نام همکاری های مشترک بین پردیس بین المللی کیش و آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران

امضای تفاهم نام همکاری های مشترک بین پردیس بین المللی کیش و آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران


 
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی دانشگاه و توسعه همکاری های مشترک بین پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران و آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تفاهم نامه همکاری بین آقایان دکتر علی زاده رییس پردیس بین الملل کیش و دکتر بزرگی رییس مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران به امضا رسید.
 
آدرس کوتاه :