عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک میان پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک میان پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


به منظور توسعه و تحکیم همکاری ها و فعالیتهای علمی، آموزشی و تحقیقاتی مشترک و پیشبرد و استمرار آنها، تفاهم نامه ای فی مابین  پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به مدت 3 سال منعقد گردید.
هدف از این تفاهم نامه، همکاری، تأمین و تبادل امکانات و ظرفیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، مشاوره ای و رفاهی در تمام زمینه های مرتبط با وظایف پژوهشگاه و دانشگاه می باشد.
 
 
آدرس کوتاه :