عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

آقای دکتر علی مقاری به سمت معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران منصوب شد

آقای دکتر علی مقاری به سمت معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران منصوب شد


طی حکمی از سوی دکتر نیلی احمدآبادی، رییس دانشگاه تهران، آقای دکتر علی مقاری، به سمت معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران منصوب شد. پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران این انتصاب را به جناب آقای دکتر مقاری تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

آدرس کوتاه :