عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

آغاز فراخوان برنامه رویش، شکوفایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

آغاز فراخوان برنامه رویش، شکوفایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران


پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد از ایده هسته های فناور دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران حمایت نماید.
صاحبان ایده های فناور با قابلیت ایجاد کسب و کار با سطح آمدگی 1 تا 6 میتوانند در قالب برنامه رویش و شکوفایی شرکت نمایند. ( برنامه رویش: TRL1-3 ، برنامه شکوفایی: TRL 4-6)

شروع فراخوان: 22 مردادماه لغایت 15 شهریورماه

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://utstpark.ir/royesh_shokofaei/

آدرس کوتاه :