عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

آغاز بکار آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی در دانشگاه صنعتی شاهرود

آغاز بکار آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی در دانشگاه صنعتی شاهرود


آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود به منظور توسعه پژوهش های کاربردی و فناوری های نوین در حوزه علوم و فناوری نانو، در آبان سال 98 دسگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی را نصب و راه اندازی کرد. این آزمایشگاه آماده ارائه خدمات به پژوهشگران در زمینه های فیزیک، نانوتکنولوژی، شیمی، مهندسی، زمین شناسی و ... است. 
آدرس کوتاه :