عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

اعلام نتایج مرحله ششم (آخرین مرحله) لیگ دارت دانشجویان و کارمندان

اعلام نتایج مرحله ششم (آخرین مرحله) لیگ دارت دانشجویان و کارمنداننتایج آخرین مرحله لیگ دارت دانشجویان و کارکنان پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران(مرحله ششم) - اردیبهشت 97 به شرح زیر است:

نتایج دانشجویان

 

نتایج کارمندان

آدرس کوتاه :