عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

اعلام لیست نشریات نامعتبر توسط کمیته اعتبارسنجی مجلات بین الملل

اعلام لیست نشریات نامعتبر توسط کمیته اعتبارسنجی مجلات بین الملل


 

تعداد زیاد مجلات علمی جهان از یک سو و دشواری و پیچیدگی شناخت مجلات در کنار رشد روز افزون مجلات جعلی و نامعتبر ایجاب می‌نماید که با دقت نظر و پایش مستمر پایگاه‌های علمی و نمایه‌های مختلف، نشریات معتبر از نشریات بی اعتبار تمیز داده شود و با بهره‌گیری از قواعد دانش علم‌سنجی، پژوهشگران را در انتشار صحیح تولیدات علمی یاری نمود.بر همین اساس کمیته اعتبارسنجی نشریات به منظور تحقق اهداف فوق از دی ماه سال ۱۳۹۵ این امکان را برای پژوهشگران و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه با تهیه لیست نشریات معتبر و نامعتبر خارجی فراهم نمود تا با آسودگی خاطر نسبت به اعتبارسنجی مجله مورد نظر برای انتشار فعالیت‌های علمی خود اقدام نمایند.
به همین منظور شایسته است تا اعضای محترم هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاه قبل از انتشار مقالات علمی خود، نسبت به اعتبار مجله اطمینان حاصل نمایند. این معاونت پس از بررسی علمی نشریات خارجی نسبت به تهیه لیست نشریات نامعتبر خارجی اقدام نموده که دسترسی به فایل از طریق خبر در سایت معاونت پژوهشی و اینجا امکان‌پذیر می‌باشد.

آدرس کوتاه :