عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

اعلام تاریخ دفاع الکترونیکی دانشجویان

اعلام تاریخ دفاع الکترونیکی دانشجویان


نام دانشجو  روز  تاریخ  ساعت  شماره دانشجو اتاق
روح الله فتحی  سه شنبه  99/02/30 11 9171490574 kish2
زهرا افسرده  شنبه  99/03/03 10 9109200129 kish 1
سروش شاه حسینی  چهارشنبه  99/02/31 14 9124689713 kish 1
هوتن شهیدی سه شنبه  99/02/30 14 خارج از کشور kish 1
سید حمید محمدی پور گل سفیدی  سه شنبه  99/02/30 10 9122972038 kish 1

 

آدرس کوتاه :