عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

اعطای بورس فرصت تحقیقاتی به دانشجویان مقطع دکتری

اعطای بورس فرصت تحقیقاتی به دانشجویان مقطع دکتری


نظر به اینکه در سال جاری نیز همانند دو سال گذشته مقرر گردیده تعدادی بورس جهت انجام فرصت تحقیقاتی مختص دانشجویان ایرانی مقطع دکترا (غیر بورسیه و بورسیه دانشگاه تهران) علاوه بر سهمیه تخصیص یافته از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعطا گردد، علاقمندان به استفاده از این بورس و واجدین شرایط (دفاع از پروپزال / گذراندن امتحان جامع/ ورودی نیمسال دوم 91 به بعد/اخذ پذیرش از دانشگاههای معتبر سایر کشورها/ داشتن مدرک زبان معتبر/ نداشتن سنوات تحصیلی غیرمجاز/ تکمیل کاربرگ استفاده از فرصت تحقیقاتی/ معرفینامه رسمی از دانشکده/پردیس) حداکثر تا دهم شهریور ماه سال جاری مدارک خود را به کارشناس بین الملل پردیس (خانم شریفی) تحویل نمایند. 
معاونت بین الملل پردیس بین المللی کیش
 
 
آدرس کوتاه :