عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

اطلاع رسانی در خصوص ارائه درس یادگیری تجربی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402

اطلاع رسانی در خصوص ارائه درس یادگیری تجربی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402


با توجه به مأموریت اداره کل مهارت دانشگاه تهران درخصوص اجرای بخش عملی درس یادگیری تجربی به ارزش دو واحد درسی (حدود ۷۰ ساعت) برای دانشجویان مقطع کارشناسی و در راستای برنامه ریزی و اجرای بهینه این بخش در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ موارد ذیل به دانشجویان محترم اطالع رسانی می شود: 

دانشجویانی که در هر ترم درس یادگیری تجربی را انتخاب میکنند، میبایست حداکثر در بازه زمانی یک ماه از شروع ترم جهت تعیین سازمان یا واحد دانشگاهی بخش عملی درس به اداره کل مهارت مراجعه نمایند و پس از تکمیل تعهدنامه، معرفی نامه برای مراجعه به سازمان مربوطه دریافت نمایند. دانشجویان موظف هستند در صورت عدم اجرای بخش عملی در سازمان مربوطه در زمان مقرر یا بروز هر گونه مشکلی در اجرای این بخش، مراتب را در اسرع وقت به اداره کل مهارت دانشگاه اطالع رسانی نمایند در غیر این صورت این اداره هیچ گونه مسئولیتی را در قبال عدم گذراندن بخش عملی در بازه زمانی مقرر و تأخیر در ارسال نمرات ارزیابی بر عهده نمیگیرد. دانشجویان این درس موظف هستند بعد از گذراندن بخش عملی، گزارش نهایی را در فرمت ارسال شده به همراه فرم تکمیل شده توسط راهبر صنعت تا قبل از شروع امتحانات ترم مربوطه به این اداره کل ارسال نمایند.
برای دانشجویانی که بعد از اتمام دوره نظری برای دریافت معرفی نامه به اداره کل مهارت مراجعه ننمایند یا به هر دلیلی حداکثر در بازه زمانی یک هفته پس از دریافت معرفی نامه به سازمان مربوطه نروند، غیبت در بخش عملی درس یادگیری تجربی در نظر گرفته میشود و طبق مقررات آموزشی دانشگاه با آنها برخورد خواهد شد. 

حوزه معاونت آموزشی پردیس کیش

آدرس کوتاه :