عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

اطلاع از آخرین ویرایش آیین نامه ها و شیوه¬ نامه¬ های بنیاد ملی نخبگان

اطلاع از آخرین ویرایش آیین نامه ها و شیوه¬ نامه¬ های بنیاد ملی نخبگان


با توجه به لزوم اطلاع رسانی دقیق و قابل اعتماد آیین  نامه  ها و شیوه  نامه  های اعطای تسهیلات بنیاد ملی نخبگان به مخاطبان بنیاد و با عنایت به اینکه رویه های اعطای تسهیلات بنیاد مدام بررسی، پایش و در صورت نیاز  اصلاح می شوند، از دانشجویان درخواست می شود به منظور اطمینان از دریافت آخرین ویرایش آیین نامه ها، شیوه نامه ها و اخبار موثق در خصوص رویه های اجرایی اعطای تسهیلات بنیاد ملی نخبگان صرفا به وبگاه بنیاد به نشانی      bmn.ir مراجعه شود.
لازم به ذکر است رویه کنونی بنیاد برای اعطای تسهیلات بدین صورت است که متقاضی با مراجعه به سامانه اطلاعاتی بنیاد به نشانی sina.bmn.ir ، فعالیتهای نخبگانی خود شامل افتخارات کسب شده، فعالیت های آموزشی و دستاوردهای پژوهشی را در سامانه مذکور درج می کند. در ادامه فرایند اگر متقاضی حد نصاب  امتیاز  لازم را براساس جمع امتیازات کسب شده از مجموعه فعالیتهای نخبگانی کسب کرد، در صورت تایید بنیاد، از  تسهیلات مورد نظر بهره مند می شود.
تنها برگزیدگان برتر کنکور سراسری کارشناسی و دارندگان مدال طلا یا نقره کشوری در المپیادهای ملی دانش آموزی، در سال اول شروع به تحصیل در دانشگاه، به طور مستقیم مشمول تسهیلات بنیاد (پشتیبانی از  فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور) می شوند. سایر متقاضایان از جمله برگزیدگان المپیادهای دانشجویی، در صورت کسب حد نصاب امتیاز تسهیلات مورد نظر و مطابق با شیوه نامه های  مربوط می  توانند از  حمایت  های بنیاد ملی نخبگان بهره  مند شوند.
آدرس کوتاه :