نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه مصاحبه کارشناسی ارشد 99-98

اطلاعیه مصاحبه کارشناسی ارشد 99-98


 

اطلاعیه مصاحبه کارشناسی ارشد

جدول زمانبندی شرکت در مصاحبه تخصصی آزمون اختصاصی (شیوه نامه) پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران و مدارک مورد نیاز در پیوست های زیر قابل مشاهده است:

پیوست 1:  جدول زمانبندی مصاحبه کارشناسی ارشد پردیس بین المللی کیش

پیوست 2: مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مصاحبه تخصصی