عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

اطلاعیه شماره 1 معاونت علمی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

اطلاعیه شماره 1 معاونت علمی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران


معاونت علمی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در خصوص برگزاری کلاس های درسی دانشجویان اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:
متعاقب اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تعطیلی کلاس های آموزشی در برخی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در راستای مقابله با گسترش ویروس کرونا و پیرو اطلاعیه شماره ١ معاونت محترم آموزشی دانشگاه تهران، کلیه کلاس های درسی دانشجویان پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران نیز با توجه به تردد تعداد زیادی از دانشجویان عزیز از نقاط مختلف کشور به پردیس کیش، بمنظور جلوگیری از شیوع بیماری و رفع نگرانی دانشجویان عزیز و خانواده های آنها در هفته جاری تعطیل می باشد. ضمنا تلاش بر این است تا با همکاری مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه کلاسها بصورت مجازی برگزار شود که در این خصوص متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

آدرس کوتاه :