عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

اطلاعیه شماره یک پذیرش دانشجو بر اساس آزمون اختصاصی (شیوه نامه بررسی سوابق تحصیلی و مصاحبه) پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

اطلاعیه شماره یک پذیرش دانشجو بر اساس آزمون اختصاصی (شیوه نامه بررسی سوابق تحصیلی و مصاحبه) پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران


به اطلاع داوطلبان ادامه تحصیل در مقاطع و رشته‌های مختلف پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران می‌رساند که پذیرش دانشجو در این پردیس در نیم‌سال اول سال تحصیلی 1398-1399 صرفاً از طریق آزمون اختصاصی (شیوه نامه بررسی سوابق تحصیلی و مصاحبه) خواهد بود. اطلاعات بیشتر در خصوص دستور العمل آزمون اختصاصی، ظرفیت پذیرش در مقاطع و رشته‌های مختلف و نحوه ثبت نام طی اطلاعیه‌های بعدی در این سایت آگهی می‌شود.

آدرس کوتاه :