عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

اطلاعیه زمانبندی شرکت در مصاحبه دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد پردیس بین المللی کیش نیمسال اول تحصیلی 99-1398

اطلاعیه زمانبندی شرکت در مصاحبه دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد پردیس بین المللی کیش نیمسال اول تحصیلی 99-1398


 

جدول زمانبندی شرکت در مصاحبه تخصصی آزمون اختصاصی (شیوه نامه) پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران و مدارک مورد نیاز به همراه فرم مشخصات فردی در پیوست های زیر قابل مشاهده است:

پیوست 1: جدول زمانبندی مصاحبه دکتری تخصصی پردیس بین المللی کیش

پیوست 2:  جدول زمانبندی مصاحبه کارشناسی ارشد پردیس بین المللی کیش

پیوست 3: مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مصاحبه تخصصی

پیوست 4: فرم مشخصات فردی داوطلب (صرفا برای داوطلبان دکتری تخصصی) 

 

آدرس کوتاه :