اطلاعیه

اطلاعیه در مورد تعطیلی مرکز تندرستی پردیس

اطلاعیه در مورد تعطیلی مرکز تندرستی پردیس


«امور ورزش و فوق برنامه به اطلاع دانشجویان و کارکنان محترم می‌رساند مرکز تندرستی پردیس کیش از تاریخ 97/05/01 تا اطلاع ثانوی   تعطیل می‌باشد.»