عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

اطلاعیه تمدید سنوات

اطلاعیه تمدید سنوات


طبق بخشنامه شماره ۲۳۶۶۷۰/پ/۱۲۲ مورخ ۹۹/۱۰/۲۴، دانشجویانی که تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ موفق به دفاع نمی شوند، درخواست ایشان می بایست با مدارک و مستندات لازم به همراه نظر کمیسیون بررسی موارد خاص / شورای آموزشی آن دانشکده جهت طرح در کمیسیون موارد خاص دانشگاه تا ۲۰/‏۱۱/‏۹۹‬ به اداره کل دانشگاه تهران ارسال گردد. لازم به ذکر است مواردی که خارج از این بازه زمانی ارسال شود، بدون بررسی عیناً به دانشکده / پردیس اعاده خواهد شد.
از اینرو دانشجویانی که نمی توانند از پایان نامه خود دفاع نمایند درخواستهای خود را حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۱/۱۵ به کارشناس مربوطه ارسال نمایند.
حوزه معاونت علمی پریس بین المللی کیش دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :