عناوین خبر ها عناوین خبر هاآرشیو اخبار آرشیو اخبار

متن خبر متن خبر

اطلاعیه تعیین سطح زبان دانشجویان ورودی 1397-98


به استحضار می رساند آزمون کتبی تعیین سطح زبان
 دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول 1398-1397،
مورخ 1397/07/26 ساعت 12 در محل سالن اجتماعات پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
مصاحبه شفاهی نیز در همان تاریخ، بعد آزمون تعیین سطح کتبی انجام خواهد گردید.
 

آدرس کوتاه :