عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

اطلاعیه- تحویل مدارک ثبت نام دانشجویان نیم سال اول سال تحصیلی سال 1400-1399 پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

اطلاعیه- تحویل مدارک ثبت نام دانشجویان نیم سال اول سال تحصیلی سال 1400-1399 پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران


 
دانشجویان نیم سال اول سال تحصیلی  سال 1400-1399 پردیس بین المللی کیش لطفاً مدارک لازم جهت تکمیل ثبت نام را طبق مقاطع درج شده ذیل، حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 1399/10/10 به آدرس:  تهران - بلوار کشاورز - تقاطع خیابان 16 آذر - جنب سینما بلوار - پلاک 276 - کد پستی : 1417633644 - تلفن:88963953 - 88962128 (021) تحویل و یا ارسال نمایند.
معاونت علمی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
 
 
مقطع کارشناسی:
1- تصویر مدرک‌ دیپلم و پیش دانشگاهی که‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ قید شده‌ باشد‌.
تبصره‌- دانشجویانی‌ که‌ به‌ دلایلی‌ قادر به‌ ارائه‌ تصویراصل‌ مدرک‌ پیش دانشگاهی  نمی‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط موسسه‌ محل ‌اخذ مدرک که نشان دهنده تعداد واحدهای گذرانده شده و معدل باشد، به شرط حداکثر تاریخ فارغ التحصیلی تا تاریخ  1399/06/31  را ارائه‌ نمایند.
2- تصویر کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم یا مدرکی‌ که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ را مشخص‌ کند ( نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت)
3- تصویر ریز نمرات دوره دیپلم و پیش دانشگاهی 
4- فرم تعهد نامه محضری
 
 
کارشناسی ارشد:
1- تصویر مدرک‌ کارشناسی‌ (لیسانس‌) مورد تایید وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌، وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ یا شورای ‌عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ که‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ کارشناسی‌ (لیسانس‌) قید شده‌ باشد‌.
تبصره‌- دانشجویانی که‌ به‌ دلایلی‌ قادر به‌ ارائه‌ تصویراصل‌ مدرک‌ کارشناسی (لیسانس‌) نمی‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه‌ یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل ‌اخذ کارشناسی‌ (لیسانس‌) که نشان دهنده تعداد واحدهای گذرانده شده و معدل باشد، را ارائه‌ نمایند.
2 - تصویر‌ شناسنامه‌ و کارت ملی 
3- تصویر کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم یا مدرکی‌ که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌  رامشخص‌ کند ( نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت)
تبصره: اعطای معافیت تحصیلی به مشمولینی که دارای غیبت می باشند و یا فرصت آنان به پایان رسیده است امکان پذیر نمی باشد.
4- تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی
5- فرم تعهد نامه محضری
 
 
دکتری تخصصی :
1- تصویر مدرک‌ کارشناسی‌  و کارشناسی ارشد مورد تایید وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌، وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ یا شورای ‌عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ که‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ قید شده‌ باشد‌.
تبصره‌1- دانشجویانی‌ که‌ به‌ دلایلی‌ قادر به‌ ارائه‌ تصویراصل‌ مدرک‌ کارشناسی ارشد یا کارشناسی  نمی‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه‌ یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل ‌اخذ مدرک که نشان دهنده فراغت از تحصیل تا قبل از 1399/06/31، تعداد واحدهای گذرانده شده و معدل باشد، را ارائه‌ نمایند.
تبصره 2- دانشجویانی که‌ دارای مدرک تحصیلی معادل می‌باشند لازم است واجد شرایط مفاد «آیین‌نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمون‌های مقاطع بالاتر» مصوب جلسه 845 مورخ 92/04/15 شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات‌ و فناوری‌ (که طی بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 92/05/28 توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع به کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شده است) باشند.
2- تصویر کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم یا مدرکی‌ که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌  رامشخص‌ کند ( نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت)
3- تصویرریز نمرات دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی 
4- فرم تعهد نامه محضری
5- مدارک زبان(در صورت داشتن)
 دانشجویانی نهایی در مقطع دکتری در صورت نداشتن گواهی زبان عمومی الزامی است حداکثر تا قبل از امتحان جامع، حد نصاب قبولی نمره زبان عمومی را بر اساس مقررات دانشگاه تهران احراز نمایند.  
6- گواهی معتبر، برای آن دسته از معرفی شدگانی که از امتیاز رزمندگان و ایثارگری در این آزمون استفاده نموده‌اند.
 معرفی‌نامه‌ مذکور لازم است تا قبل‌ از انتخاب‌ واحد سال‌ نیمسال تحصیلی‌1400-1399 توسط دانشجویان‌ از محل مربوط اخذ و به‌ پردیس بین المللی کیش ارسال شود؛ ‌در غیر این‌ صورت،‌ از ثبت‌نام آنان برای نیمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصیلی‌ جاری‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولی‌ آنان باطل خواهد شد.
7- فرم صلاحیت عمومی
الف) فرم صلاحیت عمومی (نسخه اصلی)
ب ) واریز مبلغ 600.000 ریال (ویژه سال 99) اطلاعات پرداخت به شرح ذیل است :
 شماره کارت: 2282 - 2998 - 9570 - 6367
شماره حساب: 4001021101007489
شماره شبا: IR 770100004001021101007489
شناسه پرداخت:   294021174113560001135607480010
(ارائه اصل فیش پرداختی یا کپی رسید دریافتی از دستگاه خودپرداز الزامی است)
ج) کپی : 1-  صفحه اول شناسنامه ، 2-  کارت ملی ، 3-  در صورت اشتغال، ارسال کپی حکم کارگزینی
 
**دانلود پیوست ها**
 
آدرس کوتاه :