عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

اطلاعیه‌ی زمان مصاحبه علمی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

اطلاعیه‌ی زمان مصاحبه علمی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید


 
 
اطلاعیه‌ی زمان مصاحبه علمی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید 
(پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران با دانشگاه فورت وانگن آلمان) 
به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون تخصصی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران مشترک با دانشگاه فورت وانگن آلمان، می رساند، زمان این مصاحبه روز یکشنبه سوم اسفندماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۰ در سامانه‌ی "اسکای روم" می باشد. پیوند(لینک) شرکت در این مصاحبه، از طریق ایمیل به متقاضیان ارسال می‌گردد.
 
معاونت علمی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
 
آدرس کوتاه :