نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس


پردیس کیش: بلوار میرمهنا - ابتدای خیابان نیایش - پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران کد پستی : 39982-79416
تلفن:56-44430055(076) - 2-44433661(076)
44432681-2(076) گویا : 44435200(076)
اداره آموزش : 3-44435201(076) 
آدرس دفتر تهران: بلوار کشاورز - تقاطع خیابان 16 آذر - جنب سینما بلوار - پلاک 276  کد پستی : 1417633644
تلفن:88963953 - (021) - 88962128 (021)
نمابر: 88964130 (021)