عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

آشنایی با کتابخانه و منابع علمی دانشگاه تهران

آشنایی با کتابخانه و منابع علمی دانشگاه تهران


دانشجویان گرامی ورودی99-98  ، به پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران ، خوش آمدید
با توجه به اهمیت آشنایی با خدمات کتابخانه پردیس و منابع اطلاعات علمی دانشگاه تهران، از شما دعوت می شود، در یکی از کارگاه های آشنایی با کتابخانه و منابع اطلاعات علمی، طبق جدول زمان بندی شده در محل کتابخانه پردیس شرکت نمایید.  
برای آگاهی بیشتر و نام نویسی به کتابخانه مراجعه فرمائید.
 
 
آدرس کوتاه :