عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

آشنایی با مبانی نوین قراردادهای بین المللی با تکیه بر قراردادهای بالادستی و پایین دستی پروژه‌های نفتی

آشنایی با مبانی نوین قراردادهای بین المللی با تکیه بر قراردادهای بالادستی و پایین دستی پروژه‌های نفتی


آدرس کوتاه :