عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

استقبال دانشگاه زنجان از دستاوردهای پژوهشی در زمینه‌های چینه نگاری و دیرینه شناسی

استقبال دانشگاه زنجان از دستاوردهای پژوهشی در زمینه‌های چینه نگاری و دیرینه شناسی


نشریه علمی-تخصصی چینه نگاری و دیرینه شناسی" Journal of Stratigraphy and Paleontology " به نشانی http://zpaleo.znu.ac.ir
با مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همت اساتید دانشگاه زنجان و برخی از اساتید برجسته کشوری در رشته زمین شناسی
گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی راه اندازی شده، فعالیت خود را آغاز نموده است.

این نشریه علمی به صورت دو فصلنامه با دسترسی آزاد و برخط توسط انتشارات معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه منتشر می‌شود.

معاونت حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان از کلیه دستاورهای پژوهشی محققان در زمینه‌های چینه نگاری، دیرینه شناسی و رشته‌های مرتبط در گرایش‌های علوم زمین، زمین باستان شناسی، علوم محیط زیست، حفاظت ذخایر طبیعی استقبال می‌کند.

شماره تماس: ۰۲۴۳۳۰۵۲۳۳۴ ‌

آدرس کوتاه :