عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

اساتیدی که کلاس هایشان ازمورخ 97/12/22 لغایت مورخ 97/12/26 تشکیل می گردد:

اساتیدی که کلاس هایشان ازمورخ 97/12/22 لغایت مورخ 97/12/26 تشکیل می گردد:


اساتیدی که کلاس هایشان ازمورخ 97/12/22 لغایت مورخ 97/12/26 تشکیل می گردد:
ردیف گروه آموزشی نام نام خانوادگی
1 مدیریت غلامحسین  نیکوکار
2 مدیریت رضا تهرانی
3 معماری سیدحسین اسدی خونساری
4 طراحی صنعتی خسرو مزینانی
5 طراحی صنعتی ساسمن خداداده
6 مدیریت عبدالحسین کرم پور
7 مدیریت سهیلا بورقانی فراهانی
8 مدیریت محمد رحیم اسفیدانی
9 مدیریت علی اصغر پورعزت
10 مدیریت احمد روستا
11 مدیریت عباس  نرگسیان
12 مدیریت رسانه محمد رضا سعید آبادی
13 مدیریت رسانه روح الله حسینی
14 کامپیوتر امیرحسین کیهانی پور
15 جغرافیا برنامه ریزی شهری احمد پور احمد
16 جغرافیا برنامه ریزی شهری حسین حاتمی نژاد
17 جغرافیا برنامه ریزی شهری کرامت الله زیاری
18 زیست شناسی مهیار امینی نسب
19 زیست شناسی شیده منتصرکوهساری
20 زیست شناسی نسرین معتمد
21 زیست شناسی مسعود میرمعصومی
22 طراحی صنعتی محمد  ستاری
23 طراحی صنعتی علیرضا اژدری
24 بیوانفورماتیک سجاد قرقانی 
25 بیوانفورماتیک کاوه کاوسی
26 معماری محمد فرضیان

 

آدرس کوتاه :