عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

اساتیدی که کلاس هایشان ازمورخ 97/03/13 لغایت مورخ 97/03/20 تشکیل می گردد

اساتیدی که کلاس هایشان ازمورخ 97/03/13 لغایت مورخ 97/03/20 تشکیل می گردد


اساتیدی که کلاس هایشان ازمورخ 97/03/13 لغایت مورخ 97/03/20 تشکیل می گردد:
ردیف گروه آموزشی نام نام خانوادگی
1 جغرافیای سیاسی مرجان بدیعی
2 مدیریت غلامحسین  نیکوکار
3 پژوهش هنر یعقوب  آژند
4 معماری سید زهرا میررحیمی
5 معماری محمد حسن خادم زاده
6 معماری سعید نجفی زیارانی
7 معماری مجتبی  ثابت فرد
8 معماری داریوش کسرایی
9 معماری محمد فرضیان
10 معماری حمیدرضا ناصرنصیر
11 طراحی صنعتی صدف رستم خانی
12 معماری حمیدرضا ابراهیمی
13 زیست مسعود  میرمعصومی
14 طراحی صنعتی هانی سقاییان
15 معماری یلدا شوهانی زاده

 

آدرس کوتاه :