عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

ارزیابی عملی قدرت بدنی و آمادگی جسمانی عمومی متقاضیان استخدام در اداره آتش نشانی و نجات فرودگاه بین المللی کیش

ارزیابی عملی قدرت بدنی و آمادگی جسمانی عمومی متقاضیان استخدام در اداره آتش نشانی و نجات فرودگاه بین المللی کیش


آزمون عملی قدرت بدنی و آمادگی جسمانی عمومی متقاضیان استخدام در اداره آتش نشانی و نجات فرودگاه بین المللی کیش از 30 دی ماه لغایت 2 بهمن ماه 1397، توسط پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار شد. 
در این آزمون که در مرکز تندرستی و آمادگی جسمانی و مجموعه آزمایشگاه های علوم ورزشی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران به انجام رسید تعداد 110 نفر از متقاضیان، تحت نظارت 18 نفر از اعضاء هیئت علمی و دانشجویان مقطع دکتری گروه علوم ورزشی و با استفاده از تکنیک ها و ابزارهای به روز آزمایشگاهی و میدانی مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفتند.
ظرف مدت سه روز برگزاری این آزمون جناب آقای عرب مدیر عامل محترم شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های سازمان منطقه آزاد کیش، جناب آقای محسنی سرپرست محترم اداره کل حوزه مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، جناب آقای قربانی معاون محترم مالی، اداری و پشیبانی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های سازمان منطقه آزاد کیش، جناب آقای طاهری مدیر محترم اداری و پشیبانی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های سازمان منطقه آزاد کیش و برخی دیگر از مدیران سازمان منطقه آزاد و هم چنین هیأت رئیسه محترم پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران از این رویداد بازدید نمودند. 
 

 

  

  

آدرس کوتاه :