عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

ارتقای عضو هیأت علمی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران به مرتبه‌ی دانشیاری

ارتقای عضو هیأت علمی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران به مرتبه‌ی دانشیاری


 
سرکار خانم دکتر فریده شایگان عضو هیأت علمی گروه آموزشی حقوق دانشگاه تهران به مرتبه‌ی دانشیاری ارتقاء یافت.
ایشان از استادان حقوق بین‌الملل و صاحب مقالات و تألیفات ارزش‌مند در این حوزه‌ی بسیار مهم در علم حقوق هستند.
پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، ضمن تبریک این موفقیت، برای ایشان توفیق استمرار خدمت‌گزاری نماد آموزش عالی کشور و کسب مراتب بالاتر را مسألت دارد.
پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران
 
آدرس کوتاه :