نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط تصویری

ارتباط تصویری


مدیر گروه
 
  نام و نام خانوادگی :  دکتر یاسمن خداداده
  مرتبه علمی :  دانشیار
  رشته :   مهندسی پزشکی
  رزومه : رزومه
  آدرس پست الکترونیک :   khodadade@ut.ac.ir

شورای برنامه ریزی گروه:
برای اجرای مقاطع مختلف این رشته از پتانسیل‌های استادان توانمند گروه‌های ذی‌ربط دانشگاه تهران و امکانات نرم‌افزاری و سخت افزاری آنها بهره‌گیری می‌شود.
تعدادی از همکاران شاخص رشته به قرار زیر است:
 
 
نام نام خانوادگی مرتبه علمی آدرس پست الکترونیک
علیرضا اژدری    
مریم خلیلی    
 وحید چوپانکاره    
سیدرضا مرتضایی    

عناوین رشته‌ها و مقاطع دایر آن:
کارشناسی :
ندارد
کارشناسی ارشد :
- ارتباط تصویری - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
ندارد