عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

ارائه شفاهی مقاله بصورت ویدیو کنفرانس در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

ارائه شفاهی مقاله بصورت ویدیو کنفرانس در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران


دکتر رضا محمد کاظمی عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی و عضو مدعو هیات علمی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران روز 22 فروردین ماه در محل پردیس به صورت ویدیو کنفرانس مقاله خود را در کنفرانس بین المللی بازاریابی، استراتژی و سیاستگزاری (Marketing Strategy and Policy) ارائه نمود. این مقاله با عنوان «تاثیر شبکه های اجتماعی بر افزایش تعداد مشتریان و عملکرد بنگاههای کسب و کار (مطالعه موردی: باشگاههای حرفه ای فوتبال دانمارک) به صورت مشترک توسط دکتر کاظمی و دکتر رضا تدینی رییس دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه البورگ دانمارک ارائه گردید. 
این ویدیو کنفرانس با حضور دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی پردیس کیش برگزار شد و مورد استقبال ایشان قرار گرفت. 
سومین کنفرانس بین المللی بازاریابی، استراتژی و سیاستگزاری در روزهای 21 و 22 فروردین ماه سال جاری (10 و 11 آوریل 2018) در دانشگاه نیوکاسل انگلستان  برگزار شد. آدرس کوتاه :