عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

آخرین مهلت دفاع دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال ششم مقطع کارشناسی ارشد

آخرین مهلت دفاع دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال ششم مقطع کارشناسی ارشد


قابل توجه دانشجویان گرامی : آخرین مهلت دفاع دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال ششم مقطع کارشناسی ارشد حداکثر تا 31/تیرماه در هر سال می باشد .
حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تهران پردیس کیش

آدرس کوتاه :