عناوین کارگاه ها و دوره های آموزشی عناوین کارگاه ها و دوره های آموزشی

« بازگشت

برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی

 
کارگاه آموزشی بین المللی طراحی تعاملی 2017 با موضوع تجربه آزاد بازی به همت گروه طراحی صنعتی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران صبح روز ۱۹ آذرماه در محل این پردیس آغاز به کار کرد. 
این کارگاه با حضور 10 دانشجوی لبنانی و 50 دانشجوی ایرانی از دانشگاههای تهران، هنر، شهید بهشتی، علم و صنعت و دانشگاه آزاد تا 23 آذرماه ادامه داشته و در طول آن  شرکت کنندگان تجربه‌ی عملی شامل ایده‌دهی، طراحی، ساخت مدل، تست و ارائه‌ی پروتایپ‌های تعاملی در خصوص تجربه‌ی آزاد بازی را کسب می نمایند. 
مدرسان کارگاه اساتید برجسته دانشگاه دلفت هلند آدیان وندر هلم،  متیو گیلن و بهاره براتی می باشند. 
مقرر است در روز پایانی این کارگاه از آثار شرکت کنندگان نمایشگاهی برگزار شده و به ایشان مدرک رسمی از سوی دانشگاه تهران و دانشگاه دلفت هلند ارائه گردد.
 

 

کارگاه ها و دوره های آموزشی کارگاه ها و دوره های آموزشی