کارگاه ها و دوره های آموزشی

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «تحلیل داده ها در مهندسی محیط زیست»

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «تحلیل داده ها در مهندسی محیط زیست»


 
گروه «محیط زیست» پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی با عنوان «تحلیل داده ها در مهندسی محیط زیست»،  توسط آقای دکتر محمد علی زاهد و سرکار خانم دکتر ثریا مهاجری، را در تاریخ 28 دی ماه 1396 در محل سالن اجتماعات پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار می کند. نحوه ثبت نام به شرح ذیل می باشد:
هزینه ثبت نام:
 600،000 ریال: دانشجویان پردیس کیش
800،000 ریال: دانشجویان سایر دانشگاه ها
100،000 ریال: سایر داوطلبان
مهلت ثبت نام: 96/10/22
نحوه ثبت نام:  واریز به حساب دانشگاه تهران به شماره 105825900 نزد بانک تجارت و ارسال تصویر رسید بانکی از طریق تلگرام به شماره 09122586286 و ارائه اصل آن هنگام شروع کارگاه آموزشی
ارسال تصویر کپی کارت دانشجویی به همراه تصویر رسید بانکی الزامی است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و پیگیری ثبت نام، با شماره  فوق تماس حاصل فرمایید.
آدرس کوتاه :