معاونت پژوهشی

کارکنان معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک

دکتر مهدیه آکوچکیان

رئیس اداره پژوهش

48

makoochakian@ut.ac.ir

نگار فاخته شاد

کارشناس پژوهش

135

fakhtehshad@ut.ac.ir

سارا دخت ملک محمدی

کارشناس پژوهش

290

Sara.dokht.malek@ut.ac.ir

دکتر رضا نوری

رئیس مرکز آموزشهای آزاد

 

nuri_r۷@ut.ac.ir

شکوفه مختاریان

کارشناس آموزشهای آزاد

120

Sh.mokhtarian@ut.ac.ir

دکتر علی دانشور کیان

رئیس کتابخانه

132

daneshvarkiyan@ut.ac.ir

وجیهه سعید

کارشناس کتابخانه

132

kishlib@ut.ac.ir  -  saeed64@ut.ac.ir

سمانه نقی پور

کارشناس کتابخانه

132

naghipoor@ut.ac.ir

طیبه زینلی

کارشناس کتابخانه

244

t.zeynali@ut.ac.ir

مهندس پیمان مظفری

سرپرست اداره فناوری اطلاعات

170

p.mozaffari@ut.ac.ir

مهندس سینا سیاردوست 

کارشناس فناوری اطلاعات 

 117

s.sayardoost@ut.ac.ir