معاونت پژوهشی

کارکنان معاونت پژوهشی


معاونت پژوهش
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
دکتر مهدیه آکوچکیان رئیس اداره پژوهش 48 makoochakian@ut.ac.ir
نگار فاخته شاد کارشناس پژوهش 135 fakhtehshad@ut.ac.ir
سارا دخت ملک محمدی کارشناس پژوهش 290 Sara.dokht.malek@ut.ac.ir
شکوفه مختاریان آموزش آزاد 120 Sh.mokhtarian@ut.ac.ir
دکتر مهدیه آکوچکیان رئیس کتابخانه 132 makoochakian@ut.ac.ir
وجیهه سعید کارشناس کتابخانه 132 kishlib@ut.ac.ir
نجمه ناظری کارشناس کتابخانه 132 nazerilib@ut.ac.ir
طیبه زینلی کارشناس کتابخانه 244 t.zeynali@ut.ac.ir
مهندس پیمان مظفری کارشناس فناوری اطلاعات 170 p.mozaffari@ut.ac.ir
مهندس سینا سیاردوست  کارشناس فناوری اطلاعات   117 s.sayardoost@ut.ac.ir
مهندس پویا شانه ساز زاده  کارشناس پژوهش و نقشه برداری   131 shanesaz.pouya@yahoo.com