معاونت پژوهشی

معرفی معاونت پژوهشی

 
معرفی معاون پژوهشی
دکتر محرم دولتشاهی پیروز، دانش آموخته دکترای عمران از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است. وی از دی ماه 1394 به سمت معاون پژوهشی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران منصوب شد.
دکتر دولتشاهی پیش از این مسئولیت ریاست دانشکده های فنی فومن و کاسپین، معاونت اداری و مالی پردیس دانشکده های فنی و معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران را به عهده داشته است. وی عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه تهران می باشد.
 
معرفی معاونت پژوهشی
تولید علم و گسترش مرزهای دانش، ارتقای جایگاه پردیس کیش در بین پردیس های دانشگاه‌ تهران و کاربردی کردن دانش برای رفع نیاز جامعه از جمله وظایف و کارکردهای معاونت پژوهشی است. برنامه ریزی و هدایت کلیه امور مربوط به فعالیت‌های پژوهشی و نوآوری که بر عهده این معاونت می‌باشد، در قالب اداره امور پژوهشی سازماندهی و به انجام می‌رسد. ایجاد هماهنگی‌های لازم در سطح پردیس توسط شورای پژوهشی پردیس صورت می‌پذیرد. کتابخانه‌، مرکز انفورماتیک، دفتر نشر مجلات علمی و دفتر برگزاری کنفرانس ها، کارگاه های آموزشی و سمینارها در زیرمجموعه این معاونت فعالیت می‌نمایند.
شورای پژوهشی پردیس
اعضای این شورا که به ریاست معاون پژوهش پردیس بر اجرای آیین‌نامه‌های فعالیت‌های پژوهشی نظارت دارند، شامل تعدادی مدیران از گروه های آموزشی، بخش های مختلف مؤسسه تحقیقاتی، زیر مجموعه های تحقیقاتی پژوهشکده علوم دریایی و مدیر حوزه ستادی معاونت پژوهشی می باشند.
اداره پژوهشی پردیس
اداره پژوهشی پردیس یکی از زیرمجموعه‌های حوزه معاونت پژوهشی پردیس است که با شرح وظایف جدید به انجام وظایف می‌پردازد.
1. نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی پردیس به منظور محاسبه اعتبار ویژه (گرنت)
2. نظارت بر ضوابط و سیاست‌های حمایتی از نوآوری‌ها، ابداعات و اختراعات پژوهشگران پردیس
3. برنامه ریزی و سیاستگذاری در جهت هدفمندسازی پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت رفع نیازهای پژوهشی منطقه
4. نظارت بر اجرای طرح‌های تحقیقاتی از محل اعتبار ویژه اعضای هیئت علمی
5. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح‌های حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلی
6. شناسایی ظرفیت‌های پژوهشی و اقدام در راستای جذب اعتبارات مربوطه
7. جمع آوری آمار طرح‌های پژوهشی پردیس و تهیه گزارشات آماری عملکرد سالیانه
8. ارزیابی و نظارت بر انتشار نشریات علمی - تخصصی پردیس و ارائه گزارش‌های لازم
9. انجام کلیه امور مربوط به دوره‌های تحقیقاتی پسادکتری
10. انجام امور مربوط به ارزیابی عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه برای جشنواره پژوهش کشوری
11. انجام کلیه امور مربوط به پژوهانه دانشجویان دوره دکتری
اداره پژوهش‌های کاربردی:
امروزه یکی از عوامل مهم توسعه در کشور، استفاده از نتایج حاصل از انجام تحقیقات جهت مقابله با چالش‌ها و نیازهای موجود در مراکز صنعتی و سایر سازمان‌های اجرایی کشور می‌باشد و چون این چالش‌ها و نیازها در سطح جامعه بسیار متنوع و در تخصص‌های مختلف می‌باشند، لذا عرصه پژوهش‌های کاربردی دائماً در حال تحول بوده و انجام پژوهش‌های کاربردی جایگاه محوری پیدا کرده است.
پژوهش‌های کاربردی پردیس جهت انتقال دانش و یافته‌های جدید علمی و پژوهشی از پردیس به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور می‌باشد که در حال حاضر برنامه‌ریزی‌های ذیل در دست اقدام است:
1. نیازسنجی و پروژه‌یابی
2. برقراری ارتباط و برگزاری جلسات با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و اخذ اولویت‌های پژوهشی
3. اطلاع رسانی اولویت‌های پژوهشی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به اعضای هیأت علمی بر حسب تخصص‌های مربوطه
4. ارسال پروپوزال‌های تحقیقاتی اساتید به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط و پیگیری‌های لازم
5. انعقاد قراردادهای پژوهشی
6. انجام امور اداری مربوط به قراردادهای پژوهشی منعقده شامل:
موافقت‌نامه داخلی، ابلاغ طرح، انجام مکاتبات لازم بر اساس مفاد قرارداد، تهیه و ارسال ضمانت‌نامه‌های لازم، دریافت گزارشات مرحله‌ای و نهایی و ارسال برای کارفرما، پیگیری وصول مطالبات مربوطه، اخذ مفاصا حساب طرح در صورت نیاز، اعلام اختتام طرح، کسر بالاسری و توزیع آن مطابق مصوبه هیأت رئیسه، صدور چک مجریان و اعمال گرنت مربوطه
7. انعقاد تفاهم‌نامه‌های مبلغ‌دار با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و تعیین کارگروه پیگیری‌کننده مفاد تفاهم‌نامه‌ها
8. تهیه، بروز رسانی و اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و اطلاع رسانی به واحدها
9. اجرای آیین‌نامه انتخاب طرح‌های پژوهشی نمونه جهت تقدیر در جشنواره پژوهش
10. تعامل و همکاری در برگزاری جشنواره پژوهش با امور پژوهشی دانشگاه و برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش
11. اجرای آیین‌نامه تخصیص اعتبارات ویژه (گرنت) برای مجریان طرح‌های کاربردی
12. پیگیری، کوتاه‌سازی امور بیمه، مالیات و گرنت طرح‌ها
13. تسریع و تسهیل انجام امور مالی طرح‌ها
14. انجام امور مربوط به رساله‌ها و پایان‌نامه‌های موردحمایت صنایع دفاع

آدرس پست الکترونیکی اداره پژوهش : kishresearch@ut.ac.ir
 
پژوهشکده علوم دریایی:
اهداف و وظایف:
1. استفاده بهینه از ظرفیت‌های نیروی انسانی متخصص و تجهیزات جهت رفع نیازهای پژوهشی دریایی کشور
2. بستر‌سازی جهت تقویت روابط و نیز هم‌افزائی امور واحدهای پژوهشی دانشگاه جهت انجام پژوهش‌های بین‌رشته‌ای موردنیاز کشور در دریا
3. مدیریت کلان پروژه‌های ملی و کاربردی دریایی با به‌کارگیری توان واحدهای پژوهشی متعدد دانشگاه.
4. انجام فعالیت‌های پژوهشی مشترک بین‌المللی دریایی با واحدهای پژوهشی دانشگاه
5. بستر‌سازی جهت تجاری‌سازی و درآمدزایی پژوهش‌های انجام‌شده توسط واحدهای پژوهشی
6. ایجاد ارتباط بین واحدهای پژوهشی دانشگاه با سایر مراکز و مؤسسات پژوهشی دریایی در سطح ملی و بین‌المللی
7. ایجاد بستر‌های لازم برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشکده