معرفی پژوهشکده علوم دریایی

 
مقدمه:
دریا منبعی سرشار از مواهب الهی است که بهره مندی از منافع آن مستلزم برنامه ریزی دقیق و عزم ملی و همه جانبه کلیه دستگاه ها و نهادهای نقش آفرین در امور مرتبط با آن خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران با داشتن حدود 5800 کیلومتر خط ساحلی و قرار گرفتن در کنار خلیج فارس، دریای عمان و دریای مازندران یک کشور دریایی محسوب می شود. ایران با سابقه حضور تاریخی در عرصه دریا، توانمندی های فنی و سرمایه غنی انسانی، می تواند اساس اقتدار اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را بر پایه توسعه دریایی بنا کند. موقعیت ژئوپلیتیک، منابع غنی انرژی، نقش آفرینی به عنوان کریدور شمال-جنوب در منطقه جنوب غرب آسیا، دسترسی به آب های آزاد و اشتغال زایی بالا، تنها بخشی از ظرفیت هایی است که به واسطه دریا در اختیار کشور قرار دارد. همچنین علوم دریایی با توجه به حوزه های متنوع آن از قبیل کشتی سازی، فراساحل، شیلات، حمل و نقل، صنایع نظامی، محیط زیست، گردشگری و...، به عنوان یکی از راهبردی ترین حوزه های پیشرفت کشور شناخته شده و توجه به آن موجب رشد و شکوفایی اشتغال و اقتصاد کشور می شود. پژوهشکده علوم دریایی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در این راستا با هدف تعامل سازنده و موثر در سطح کشور، خاورمیانه و منطقه آسیای غربی و کمک به رفع نیازهای علمی و پژوهشی در حوزه علوم دریایی تاسیس می شود. 
 
اهداف: 
گسترش تحقیقات و مرزهای دانش در زمینه علوم مربوط به دریا و آبزیان با هدف بهبود استحصال از منابع دریا
انجام مطالعات دریایی از طریق تعامل با مراکز معتبر بین المللی
اجرای همایش، سمینار و کارگاه های آموزشی و پژوهشی با عنایت به تقاضاهای اقتصادی کشور و نیازهای منطقه ای و جهانی در حوزه علوم دریایی
بررسی، مطالعه و انجام پژوهش با هدف کمک به حفظ و تعادل اکوسیستم های دریایی
توسعه همکاری های ملی و منطقه ای از طریق انجام پژوهش های کاربردی حسب درخواست سازمان های ذیربط
گسترش استفاده از فناوریهای نوین در عرصه تحقیقات مربوط به دریا
انجام پژوهش برای بهره برداری اصولی منابع دریایی با توجه به ضرورت توسعه پایدار
 
 
شورای سیاستگذاری:
شورای سیاست گذاری بالاترین مرجع علمی و سیاستگذاری پژوهشکده بوده که وظیفه تعیین خط¬ مشی فعالیت های علمی، تحقیقاتی، ترویجی پژوهشکده را به عهده داشته و متشکل از افراد زیر می باشد:
1. رئیس پردیس (رئیس شورا) : آقای دکتر سید منصور خلیلی عراقی
2. معاون پژوهشی پردیس (نایب رئیس شورا): آقای دکتر محرم دولتشاهی پیروز
3. یک نفر عضو هیات علمی خبره در موضوع فعالیت پژوهشکده به پیشنهاد رئیس پژوهشکده و حکم معاون پژوهشی دانشگاه: آقای دکتر محمود کمره ای
4. یک نفر خبره مرتبط با موضوع پژوهش های کاربردی پژوهشکده (خارج از دانشگاه) با پیشنهاد رئیس پژوهشکده و تایید معاون پژوهشی دانشگاه: آقای دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر
5. رئیس پژوهشکده (دبیر شورا): آقای دکتر علیرضا ساری
 
شورای علمی:
شورای علمی پژوهشکده متشکل از: 
1. رئیس: آقای دکتر علیرضا ساری
2. معاونان 
3. مدیران گروه های پژوهشی: 
                   -  آقای دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر (مدیرگروه پژوهشی محیط زیست دریایی) 
                   -  آقای دکتر علی فرازمند (مدیر گروه پژوهشی زیست شناسی دریا)             
4. دو نفر عضو هیأت علمی:
                    -  آقای دکتر محرم دولتشاهی پیروز
                    -  آقای دکتر پرویز رشیدی رنجبر
وظایف و اختیارات شورای علمی:
1. تدوین برنامه های علمی و پژوهشی
2. بررسی طرح های پژوهشی کلان برای ارایه به دستگاه های اجرایی
3. تهیه پیشنهاد در خصوص آیین نامه و برنامه های پژوهشی به شورای سیاستگذاری
4. بررسی نیازهای تجهیزاتی، علمی و پژوهشی گروه و ارایه راهکارهای لازم برای تامین آنها
5. برنامه ریزی برای برگزاری سمینارها، کارگاه های آموزشی و پژوهشی
6. بررسی آثار علمی و پژوهشی برای انتشار
 
 
عنوان گروه های پژوهشی:
 
1.  گروه پژوهشی محیط زیست دریایی
انجام مطالعات زیست محیطی در راستای حفاظت از اکوسیستم خلیج فارس و ترمیم اثرات سوء گذشته در منطقه
 
2. گروه پژوهشی زیست شناسی دریا
توسعه علمی و بسط و گسترش دانش زیست شناسی دریا
 
3. گروه پژوهشی شیلات 
انجام سفارشات پژوهشی در راستای کمک به سیاست گذاری و برنامه ریزی فعالیت های آبزی پروری و صیادی در حوزه خلیج فارس
 
4. گروه پژوهشی فنی و مهندسی دریایی
توسعه و گسترش پژوهش در علوم مهندسی و فنی دریایی
 
5. گروه پژوهشی اکوستیک و الکترونیک دریایی
انجام مطالعات و توسعه علمی و گسترش پژوهش در زمینه علوم اکوستیک و الکترونیک دریایی
 
6. گروه پژوهشی اقتصاد دریا
توسعه و گسترش پژوهش در زمینه اقتصاد دریا
 
7. گروه پژوهشی علوم ورزشی مرتبط با دریا
توسعه علمی ورزش در سطح منطقه و کشور به ویژه ورزش های آبی و مهیج
 
ساختار تشکیلاتی پژوهشکده علوم دریایی پردیس بین المللی کیش