متن خبر

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی معرفی خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه تهران (ویژه دانشجویان جدیدالورود)

گردهمایی معرفی خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه تهران (ویژه دانشجویان جدیدالورود)


 

با توجه به اهمیت آشنایی دانشجویان با کلیه خدمات فناوری اطلاعات پردیس کیش و دانشگاه تهران، واحد فناوری اطلاعات پردیس کیش اقدام به برگزاری گردهمایی در راستای معرفی خدمات فناوری اطلاعات در دانشگاه نموده است. لذا از کلیه دانشجویان به ویژه دانشجویان جدیدالورود برای شرکت در این همایش دعوت به عمل می آید.

زمان : جمعه 8 آذرماه 1398 - ساعت 12:30 الی 13:30

مکان : سال اجتماعات پردیس کیش دانشگاه تهران

 

واحد فناوری اطلاعات پردیس کیش

 

آدرس کوتاه :