متن خبر

بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام سوم کاروان ورزشی پردیس کیش در هفدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران

کسب مقام سوم کاروان ورزشی پردیس کیش در هفدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران


کسب مقام سوم کاروان ورزشی پردیس کیش در هفدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران بر خانواده این مجموعه، تبریک و تهنیت باد.

آدرس کوتاه :