متن خبر

بازگشت به صفحه کامل

کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های بدمینتون چهاردهمین جشنواره ورزشی کارکنان دانشگاه تهران

کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های بدمینتون چهاردهمین جشنواره ورزشی کارکنان دانشگاه تهران


 
کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های بدمینتون چهاردهمین جشنواره ورزشی کارکنان دانشگاه تهران توسط سرکار خانم نجمه سادات هاشمی، را به مجموعه پردیس کیش تبر یک و تهنیت گفته و آرزوی تداوم موفقیت‌ها را برای ایشان در مراحل پیش رو از درگاه الهی خواهانیم.
 
مربی: خانم دکتر بهاره محمودیه
سرپرست: خانم فائزه خداکرمی
امور دانشجویی و فرهنگی
 
آدرس کوتاه :