متن خبر

بازگشت به صفحه کامل

پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشوردر مقطع دکتری (پژوهش محور) در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشوردر مقطع دکتری (پژوهش محور) در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران


 
پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران از بین  دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور در مقطع دکتری (پژوهش محور) دانشجو می پذیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.
آدرس کوتاه :