متن خبر

بازگشت به صفحه کامل

زمان حذف اضطراری برای دانشجویان (نو ورود) مقطع کارشناسی

زمان حذف اضطراری برای دانشجویان (نو ورود) مقطع کارشناسی


قابل توجه دانشجویان مقطع دانشجویان
به اطلاع می رساند: زمان حذف اضطراری برای دانشجویان (نو ورود) مقطع کارشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 از روز شنبه مورخ 99/10/27 لغایت روز دوشنبه مورخ 99/10/29 از سامانه جامع آموزش امکانپذیر می باشد.
حوزه معاونت علمی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :