متن خبر

بازگشت به صفحه کامل

دومین گروه از دانشجویان خارجی به جمع دانشجویان ایرانی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران ملحق شدند

دومین گروه از دانشجویان خارجی به جمع دانشجویان ایرانی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران ملحق شدند


در ادامه برنامه بین المللی شدن پردیس کیش دانشگاه تهران و بویژه برنامه جذب دانشجویان خارجی، دومین گروه از دانشجویان خارجی از کردستان عراق در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 در رشته کارشناسی ارشد طراحی صنعتی در پردیس کیش تحصیل خود را آغاز نمودند. این دانشجویان علیرغم فرصت های متعدد دیگری که برای ادامه تحصیل در دانشگاههای اروپایی و منطقه داشته اند، با توجه به جایگاه علمی و اعتبار دانشگاه تهران در منطقه و جهان و همچنین برنامه ریزی معاونت بین الملل پردیس کیش، موفق به اخذ پذیرش در این پردیس شده و بصورت غیر بورسیه و با پرداخت شهریه در پردیس کیش دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شده اند. لازم به ذکر است که گروه اول دانشجویان خارجی هم اکنون در رشته کارشناسی ارشد مهندسی نفت در حال تحصیل می باشند.

آدرس کوتاه :