متن خبر

بازگشت به صفحه کامل

دوازدهمین همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران» خرداد ماه سال آینده برگزار می شود

دوازدهمین همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران» خرداد ماه سال آینده برگزار می شود


 
به اطلاع کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه می رساند؛ اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران مطابق سنوات گذشته، اقدام به انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه در دوره های مختلف تحصیلی و تقدیر از این عزیزان در «دوازدهمین همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران» کرده است. 
دانشجویان واجد شرایط لازم است پس از مطالعه آیین نامه پیوست، نسبت به دریافت فرم الکترونیکی شماره 1 و تکمیل آن اقدام نموده و پرینت فرم مزبور به همراه مدارک و مستندات را حداکثر تا تاریخ چهارشنبه 07/12/1398 به دفتر امور شاهد و ایثارگر پردیس تحویل داده و رسید دریافت نمایند. 
لازم به تاکید است که با توجه به محدودیت برنامه زمان بندی شده، تاریخ مذکور قطعی و غیرقابل تمدید بوده و به نامه ها، فرم ها و یا هرگونه مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. شایان ذکر است از دانشجویان برگزیده طی همایش با حضور مسئولین محترم دانشگاه و بنیاد شهید و امور ایثارگران در خرداد ماه سال 1399، تجلیل به عمل خواهد آمد
 
 
 
آدرس کوتاه :